Bước 1: Vào địa chỉ http://www.adobe.com/flashplatform/

Bước 2: Click Download
Bước 3: Bỏ chọn và ấn DownloadBước 4: Ấn Save - Chọn đường dẫn lưu tập tinBước 5: Chạy tập tin sau khi lưu xongKhi ấn chạy tập tin, đợi cho hệ thống cài đặt hoàn chỉnh, tắt trình duyệt và vào lại.