BBSoft Helper là phần mềm hỗ trợ tìm key cho các phần mềm bên dưới, được viết bởi bonzecurve (là thành viên của diễn đàn Tinh Tế).

Tải về tại: http://phanmem.viz.vn/uploads/-viz.v...lper_1.1.8.zip[+] BBSoft Helper 1.1.8:
Safebox 0.0.3
Aerize Wifix 1.x
Areize Optimizer 1.x
Areize Alerts 1.x
Areize Explorer 1.x
Areize CardLoader 1.x

[+] BBSoft Helper 1.1.1:
Repligo Reader 1.x
Repligo Reader 2.x

[+] BBSoft Helper 1.1.0:
AutoRedialPro 2.0.x
HotKey Manager 1.5 - 1.8
FreddyJump 1.0 (Game)

[+] BBSoft Helper 1.0.7:
Thêm Advanced Auto Lock 1.0

[+] BBSoft Helper 1.0.6:
Sửa lỗi với Ultimate-Lock (key có 5 hoặc 6 ký tự - chưa check chính xác nên vẫn để 2 bản 1.0.5 và 1.0.6)

[+] BBSoft Helper 1.0.5:
CameraToGo 0.2 ( and 0.3)

[+] BBSoft Helper 1.0.4: [vừa cập nhật xong thì thấy 2 soft này bị xóa do có nội dung nhạy cảm]
ScreenX - Forest
ScreenX - Secretary

[+] BBSoft Helper 1.0.2:
Sửa lỗi với BBExtra 1.0.4
Chú ý: nếu mã PIN có dạng 8xxxxxxx ->Fxxxxxxx thì không thể sử dụng BBExtra 1.0.4 nhé, đây là bug của BBExtra khi chỉ cho nhập 15 ký tự, trong khi số tạo ra với các mã PIN này là 16 ký tự, hi vọng bản cập nhật của BBExtra sẽ sửa lỗi này. Có thể Ultimate-Lock cũng không dùng được với các máy có PIN như trên nếu phần mềm này chỉ cho nhập đúng 6 ký tự

[+] BBSoft Helper 1.0.1:
BBExtra 1.0.4
Phoney Fart 1.2.4
Ultimate-lock 1.0 (OS4.7)

Chú ý: theo vài người report thì key có thể có 5 hoặc 6 ký tự, nếu key của ai có số 0 ở đầu thì chỉ cần nhập 5 số đằng sau thôi, bỏ số 0 đi.
_____________________________
BBSoft Helper List (update thường xuyên):
BBExtra 1.0.4
Phone Fart 1.2.4
Ultimate-lock 1.0 (OS4.7)
ScreenX - Forest
ScreenX - Secretary
CameraToGo 0.2 (and 0.3)
Advanced Auto Lock 1.0
AutoRedialPro 2.0.x
HotKey Manager 1.5 - 1.8
FreddyJump 1.0 (Game)
Repligo Reader 1.x
Repligo Reader 2.x
Safebox 0.0.3
Aerize Wifix 1.x
Areize Optimizer 1.x
Areize Alerts 1.x
Areize Explorer 1.x
Areize CardLoader 1.x
Nguồn: Tinh Tế